Cursuri, ateliere, comunicări:

–          Hidrologie apofatică.

–          Atelier practic de chirurgie gotică.

–          Filologia minţii.

–          Trigonometrie socială.

–          Noi perspective în teologia anorganică.

–          De la metrologie la endometru (o istorie sinceră).

–          Botanica subiectivă şi aplicaţiile sale.

–          Atelier de dicţie şi geologie.

–          Tainele conjugării substantivelor.

–          Ginecologia franceză.

–          Curs de sinologie speculativă.

–          Rolul determinant al publicităţii în aplicaţiile chimiei moleculare.

–          Patologia pragmatică şi edificarea personală.

–          Henologia fluidelor.

–          Imageria epistemologică în Elveţia.

–          Atelier de histologie politică şi cognitivă.

–          Aplicaţii ale silogismului paranoic în radiologia intuitivă.

–          Erotica sexului.

–          Tehnici de respiraţie inconştientă în timpul somnului.

–          Istoria jurnalismului extatic.

–          Noi orientări în patrologia nord-americană.

–          Lecţii elementare de fonologie industrială.

–          Semantica lichidelor.

–          Istoria silabei “keit” în opera târzie a lui Martin Heidegger.

–          Istoria endoscopiei neo-protestante.

–          Frenologia tradiţională în Banat.

–          Principii de etnometrie catatonică.

–          Lipotimia hermetică în gnozele primare.

–          Etiologia britanică modernă.

–          Noţiuni de impostaţie diacronică.

–          Serologia latină în texte.

Reclame