Destul de aproape de Lipscani (şi de Stavropoleos), de curând, s-a deschis un bar cu adevărat special. Toate mesele se găsesc în lifturi. Original este faptul că ele sunt ocupate din fabricaţie. Iar lifturile nu urcă niciodată: nu pot face altceva decât să coboare. În consecinţă, întregul subsol al Centrului Vechi este plin de lifturi cu beţivi. Dintre aceştia, unul este al tău. Numai că viu. Îngrozitor de viu.

Reclame