Privire în privire – cu noaptea greşelii. Tăcerea. Un şold ca o-ntâmplare, lângă masă. De parcă fără timp. Un simplu exerciţiu. Gândul în mijloc de surâs – în vid. Scrumiera peste care degetele (cu ţigările), aşa, cumva, desigur. Aidoma păsărilor. Ceilalţi, da, ceilalţi: încă nu. Şi anii? Singurătatea, cortina şi durerea. O.K., dar talia ta, obloanele, buza de jos, avântul, hohotele? Zăpada? Vinul! Atingerea îmbujorată. Şi disperarea. Golul. Dar focul? Nu – golul. De ce?

Reclame