Am lângă fereastră un arbore de lemn şi o frunză de verde. Mai am o povară de cal şi un arhanghel de aripi. Cineva mi-a promis că-mi aduce o frază de glas, o furtună de cer, un balaur de cap şi un rău de părere. Mie îmi trebuie nişte carne şi oase de tine.

Reclame