Încă nu era chiar seară, dar copacii înghiţeau bucăţi din Soare. Nu ştiu precis dacă ţi-era puţin frică sau puţin frig. Ţi-am oferit o bluză. Nişte păsări tăceau din arbore în arbore. Aveam puţin alcool şi multe ore înainte. Şi am privit cum se întuneca o piatră. Şi alta. Şi umbra venea spre sanctuar, în munte ni se opintea o neputinţă mai mare decât noaptea. Probabil că trebuia să ne îmbrăţişăm, că zâmbetul acela fals a fost o greşeală. Eram în plină beznă, pădurea se trezise.

Reclame