Rece ca pielea de reptilă (este singura figură de aici), anunţ cele ce urmează în “Comoara Hestugmiţilor”:

a) O listă a celor pe care autorul nu doreşte (şi nici n-ar putea) să-i califice în cuvinte. Cu mulţumiri pentru onestitate, prietenie – şi (sper) completa nemanifestare fizică în preajmă de aici încolo.

b) Numele, prenumele şi fotografia doamnei cu plete negre.

c) Motivele personale şi raţiunea ştiinţifică a retragerii complete şi definitive din orice activitate care, depăşind obligaţiile de serviciu, ar avea legătură cu profesia numitului autor.

Trei verbe ar ţine locul celor trei puncte: a detesta, a adora, a ignora.

Trei metafore: năpârci, zeiţă, naufragiu.

Trei simptome: vomă, febră, inapetenţă.

Trei direcţii: la loc!, la infinit!, la gară!

Reclame