Nespus neom, nimic, noemă, neam de năframă nulă,

nod,

nătângă nadă noctambulă,

năimind norod de nimfe şi năvod

de nimeni nevăzut în noapte,

nestins de nori şi de nevoi,

netot nostalgic nins, neroade

neguri de nude nume noi,

noroc!