În urmă cu 30 de ani, prezenţa lui Halls Moervig în Drumul Taberei putea să facă (eventual) subiectul unei povestiri science fiction. Duminică, 29 aprilie 2013, istoria a demonstrat că i se întâmplă a se răzgândi. În mijlocul unei discuţii despre Dionisie Areopagitul, un bătrân a luat în braţe arborele mărginind micul parc unde ne aşezaserăm. Halls a fugit încolo. Bătrânul a căzut. Ne spunea (dar nu nouă) că este singurul înger marxist al Creaţiunii. Avea o aripă ruptă şi ochii umezi. Creierii lui mi-au rămas pe genunchi. Vom continua colaborarea şi vom lansa un program de cercetare. Nu ştiu precis unde au fost îngropate resturile.