Maturitate (s.f.) Rezultat al procesului de maturizare; cretinism dobândit (prin opoziţie cu cel congenital); stare de compromis. 1. a) Predispoziţie psiho-afectivă de a îngădui mitocănia (a şefilor, a colegilor, a rudelor, a vecinilor etc.). b) Scepticism; stoicism; resemnare. c) Capacitate dobândită de a admite nulitatea propriei existenţe în faţa nulităţii existenţei celorlalţi. d) Capacitate dobândită de a admite nulitatea propriei existenţe în faţa importanţei cruciale a existenţei dobitocilor. e) Conştiinţă a morţii deja petrecute spre a conserva orice nimic instituţionalizat. f) Grijă în redactarea C.V.-ului; g) Pricepere în simularea evenimentelor care asigură C.V.-ului o mai mare importanţă decât vieţii pe care o înfăţişează. 2. a) (mat.) Eufemism pentru “Zero”. b) Apetenţă socialmente (a)probată pentru “mâncarea de căcat”. c) Idioţenie optimă pentru candidaţi. d) Rezultatul acţiunii de a lua în considerare ştirile TV, de a admira manifestanţii care blochează circulaţia pentru a cere salarii mai mari şi care (circulaţia fiind blocată) te fac să întârzii la serviciu, astfel încât să ţi se scadă (pe bună dreptate) salariul. e) Funcţie (publică) obţinută prin coprofagie. f) Moarte a priori. 3. a) Cuminţenie. b) Vizibilitate a persoanei (însoţită de invizibilitate a individului). c) Perioadă în care animalele ating punctul maxim al dezvoltării politice. d) Ceea ce se întâmplă după ce ai ratat totul (vocaţie, dragoste, sinucidere). e) Asociere cu diverse personalităţi, instituţii etc. în vederea obţinerii de onoruri, onorarii etc. f) Interval de timp în care se manifestă preferinţa de a pupa curul (în pofida celei de a sparge mutra). g) Stadiu al trecerii de la “Hai sictir!” la “Săru’mâna!”.  h) Stadiu necesar trecerii frauduloase de la inovaţii naive la ovaţii tardive.