Clubul Mediocrilor anunţă înlocuirea funcţiei de Preşedinte prin aceea de Mediator. Votul va fi universal. Procedură electorală: Dacă, din cei 10 membri, unul votează pentru X, 3 votează pentru Y şi 6 votează pentru Z, va fi declarat câştigător Y.

            Update (1): Aripa de Centru a Clubului Mediocrilor obiectează că, după Curba lui Gauss, Y este nestatutar. Conform unei înţelegeri echilibrate a numitei Curbe, X a primit votul supradotaţilor, Y fiind votat de imbecili. În acord cu prevederile Statutului, Mediator va trebui desemnat Z.

            Update (2): Comitetul Moderator a declarat oficial (pentru Mass, dar mai ales pentru Media) că şi Aripa de Centru a Clubului are dreptate.