La ultimul Salon Internaţional de Inventică de la Huedin a fost prezentat primul scientometru electronic din lume. Aparatul constă dintr-o cutie în care se introduce o lucrare, un ecran din partea cealaltă afişând, pe o scară de la 1 la 10, valoarea sa ştiinţifică. S-au prevăzut găuri de diferite mărimi, astfel încât să se poată introduce atât volume de mii de pagini, cât şi articole ori studii, demonstraţii matematice, haiku-uri etc.

            Paradoxal poate să pară amănuntul că Philosophiae naturalis principia mathematica a primit nota (sau cota) 5,6, în vreme ce Cartea roşie (毛主席语录) a primit 9,05, iar o foaie reprezentând un extemporal la matematică din clasa a VI-a, conţinând cinci rânduri în care un elev cu Sindrom Down susţinea că rezolvă Marea Teoremă a lui Fermat, a primit 9,98.

            În momentul în care cuiva i-a trecut prin minte să introducă Iliada, ecranul a afişat cuvântul “Bullshit”. Notele de subsol însoţind textul într-o ediţie critică în limba lao (Vientiane, 2006) au primit 8,52.