În primele 11 pagini ale acestei lucrări sunt enunţate şi rezolvate câteva probleme cum ar fi raportul dintre Unu şi multiplu, individuaţia, raportul dintre universal şi obiectele din lumea sensibilă, cel dintre suflet şi corp, unele chestiuni derivate ca Adevărul, Binele, Frumosul, determinismul, libertatea, dreptatea, sensul vieţii, credinţa, ipostazierea lingvistică, indecidabilele, metodologia, imaginarul, fundamentele matematicii, retorica, Treimea şi dialectica. Şi determinismul. După care, în cele 784 de pagini rămase, autorul angajează o interesantă dezbatere sub formă de trecere în revistă a ocurenţelor particulei “ho” în opera lui Hegel, dar şi la Fichte, Spinoza, Heraclit, presocratici, nominalişti, empirişti, John Locke, filosofi britanici, Hegel, empirişti, presocratici, Parmenide, Augustin, Fichte, Brentano, chinezi, Heidegger, Merleau-Ponty, englezi, empirişti, John Locke şi presocratici.

            Lucrarea este scrisă bine. Hârtie o.k. 350 RON.