Volumul de faţă marchează o adâncă şi sinuoasă cotitură în serpentinele expresiei poetice de anvergură şi minuţioasă analiză introspectivă din zilele noastre. El caută să regândească emoţional, punct cu punct, stadiile prin care sunt trecute aspectele afective ale modului psihologic de a pătrunde în abisurile conştiinţei persoanei autorului cărţii, care se pune pe sine ca paradigmă cvasitactilă pentru ceea ce am putea să numim “abrecţiunea” versului de factură magico-realistă în condiţiile postindustriale cu fior metafizic al hermeneuticii existenţiale cu organon literar (mai precis: poetic). Versurile frizează o supleţe deosebită, dar şi o aparte slăbiciune asumată care o apropie de zvelteţea indubitabilă a maeştrilor genului, în focuri de artificii verbale şi non-verbale, metrice, prozodice, albe, libere, alexandrine şi totodată pentametri. Cuvintele “Sunt singur în lift”, care deschid opulentul op, constituind deopotrivă primul vers al primului poem din cele două publicate aici, spun totul, dar lasă simultan, ca o lacrimă pe suprafaţa limpede a unui lac din Suedia în plină vară, când teii încep să ia locul brazilor şi urşii se ascund de arşiţa lor sub frunzele generoase ale acestora, o anume aşteptare similiteoretică, subreptice, dar şi apofatică în unghiurile ascunse ale metaforicităţii sale marcate şi marcante.

            O fericită promisiune. 7 pagini, 269 RON.