Salutăm apariţia celui de-al XI-lea volum (primul postum) din seria conţinând interviurile despre volumul cu care autorul ar fi debutat în cazul în care nu ar fi murit înainte de a da interviurile respective.

            876 pagini, 319,50 RON.