Cei 11 autori ne propun o carte povestind viaţa unui om care nu există singur. De fapt, este vorba despre doi oameni. Cel puţin. Foarte greu de precizat despre câţi oameni este vorba. În orice caz, unul dintre aceştia este cel despre care povesteşte cartea. El suferă, ceea ce îl particularizează, dar nu ne spune dacă este mai degrabă acesta ori acela. Deşi, dacă parcurgem textul cu atenţie, vedem că mai degrabă este acesta cel care nu este nici unul dintre aceia fără de care, de fapt, el nu este. Nici un oarecare din ceilalţi. Până la urmă, el nu prea suferă, dar aşa pare, fiindcă toţi cei care nu sunt el, însă în absenţa cărora el este încă mai puţin decât ei ceea ce el ar trebui să fie dacă ar fi ceilalţi (dar nu este), nu este nimic. Pe scurt, avem o carte relatând viaţa unor inşi care stau ca oile şi în fruntea cărora nu este altcineva decât el, care se tot plânge că nu este nimeni în afară de ceilalţi, fiind un cretin şi un impostor.

            Lucrarea nu are titlu. 17 RON.